The project consortium partners

Austria

e7 Energie Markt Analyse GmbH
Klemens Leutgöb
Walcherstraße 11/43, 1020 Vienna, Austria
Tel.: +43 1 907 80 26
Web: www.e-sieben.at

Greece

National and Kapodistrian University of Athens (U.o.A)
Theoni Karlessi
Christa Lada 6, 10561 Athens, Greece
Tel.: +30 210 725 75 33
Web.: www.uoa.gr

Italy

Politecnico di Milano (eERG)
Marco Pietrobon
Piazza Leonardo da Vinci 32, 20133 Milano, Italy
Tel.: +39 02 2399 3918 
Web.: www.eerg.it

Latvia

SIA "Ekodoma" (EKODOMA)
Agris Kamenders
Noliktavas 3-3, 1010 Rīga, Latvia
Tel.: +371 67 323 212
Web.: www.ekodoma.lv

Norway

Asplan Viak AS
Per F. Jørgensen
Kjoerbovn 12, 1337 Sandvika, Norway
Tel.: +47 67 52 52 00
Web.: www.asplanviak.no

Poland

Narodowa Agencja Poszanowania Energii (NAPE)
Jerzy Kwiatkowski
Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa, Poland
Tel.: +48 22 50 54 661
Web.: www.nape.pl

Slovakia

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA)
odbor medzinárodnej spolupráce a projektov
Eduard Jambor
Bajkalská 27, 827 99 Bratislava, Slovakia
Tel.: +421 2 58 248 207
Web.: www.siea.sk 

Portugal

CEEETA-ECO, Energy Consultants, Ltd
Carlos Laia
Rua Dr. Antonio Candido 10-1°, 1050-076 Lisboa, Portugal
Tel.: +351 213 194856
Web.: www.ceeeta-eco.pt

Sweden

KanEnergi Sweden AB
Ronnie Hollsten
PO Box 63, SE-532 21 Skara, Sweden
Tel.: +46 768833374
Web.: www.kanenergi.se

Slovenia

Gradbeni inštitut ZRMK, d.o.o.
Center za bivalno okolje, gradbeno fiziko in energijo
Marjana Šijanec Zavrl
Dimiceva Ulica 12, 1000 Ljubljana, Slovenia
Tel.: +386 1 2808 342
Web.: www.gi-zrmk.si/ZRMKinstitut/

United Kingdom

Building Research Establishment Ltd (BRE) 
Andy Sutton
Bucknalls Lane, 
WD25 9XX Watford, 
United Kingdom 
Tel.: +44 17 92 630 100 
Web.: www.bre.co.uk